O společnosti

O společnosti

oddělovací linka - elipsa

VUVL a.s. je česká strojírenská firma s dlouholetou tradicí. Činnost společnosti VUVL a.s. je zaměřena zejména na výrobu přesných strojních dílů technologiemi třískového opracování včetně dokončovacích operací technologií broušení (více o technologiích).

Společnost sídlí v Kuřimi v areálu TOS, kde zaměstnává 100 zaměstnanců se zkušenostmi a praxí v oboru strojního obrábění (kontaktujte nás).
Výrobní prostory společnosti dosahují cca 3000 m², ve kterých jsou rozmístěny základní pracoviště.

Společnost VUVL a.s. je od roku 1998 držitelem certifikátu a osvědčení systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009.

Historie:

oddělovací linka - elipsa

•1953 –založení firmy jako Výzkumný ústav pro valivá ložiska v Brně
•1968 –1988 –člen koncernu výrobců ložisek ZKL se sídlem v Považské Bystrici jako ZVL VUVL
•1988 –status státního podniku ZKL VUVL
•1992 –Privatizace na akciovou společnost ZKL VUVL a.s.
•1998 –Držitel certifikátu a osvědčení systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009
•2002 –přejmenování společnosti na VUVL a.s.(sídlící v Brně)
•2010 –přestěhování do výrobní haly o rozloze 3000 m² v Kuřimi (43 zaměstnanců)
•2011 –koupě lehké mechaniky od TOS Kuřim (100 zaměstnanců)
•2015 –pořízení nové výrobní haly a příprava rekonstrukce