Technologie

  • Komplexní výroba součástí a komponent obráběcích strojů, náhonů a pohonů, pneumatických a hydraulických zařízení, čerpadel, turbín, spojek, motorů aj.
  • Montáž strojních sestav a podsestav.
  • Opakovaná kusová a malosériová výroba.

 

Strojní a technologické vybavení:
• Soustružení -klasické, NC, CNC
• Frézování -klasické, NC, CNC
• Vrtání -klasické, NC, CNC
• Výroba ozubení, drážkování
• Výroba závitů, šneků
• Broušení -klasické, bezhroté, HNC, CNC
• Vyvažování dílců, zámečnické práce
• CAD/CAM systémy (Solidworks, SolidCAM, aj.)

Materiály:
běžné i speciální materiály – ocelové slitiny, hliníkové a duralové slitiny, slitiny mědi, slitiny nerez ocelí, různé druhy plastů aj.

Povrchové úpravy a tepelné zpracování:
žíhání, kalení, popouštění, zušlechtění, cementace, nitridace, fosfátování, povrchové kalení, chromování, niklování, zinkování, černění, eloxování aj.

Metrologie: 3D měření Dea Global, klasická měřidla, digitální výškoměry, tvrdoměry, drsnoměry, přesná délková měřidla, měření úhlů a poloh. Měření provádíme včetně protokolů.

Další činnosti: tvorba technologických postupů, dělení materiálu.