Metrologie

Metrologie

oddelovaci linka - elipsa

 

Metrologie:
– 3D měření (DEA GLOBAL)
– klasická měřidla
– digitální výškoměry
– tvrdoměry
– drsnoměry
– přesná délková měřidla
– měření úhlů a poloh

Měření provádíme včetně protokolů.

DEA Global status Výškoměr Mitotuyo